Update 2 coronavirus en AV'40

Delft: 24/03/20           10:00 uur

Coronavirus & AV40

Beste atleten van AV’40,

Zoals gisteravond aangekondigd zal AV’40, helaas, ook dicht moeten blijven tot 01 juni 2020. Inmiddels hebben we bij AV’40 alle maatregelen genomen om het terrein en gebouwen veilig te stellen. Zo lang het kan controleren we dagelijks het terrein en de gebouwen. Omdat er in de afgelopen week toch nog mensen zijn gesignaleerd op de baan en in het krachthonk hebben we helaas de hekken moeten voorzien van extra sloten.
Voor één atleet, Olivier Hendriks, is een uitzondering gemaakt aangezien hij niet op asfalt, gras of beton kan trainen, wat andere atleten wel kunnen.

Naast de reeds afgelaste activiteiten worden ook de Eierbokaal, Houttrail, Houtloop, Competitie afgelast cq uitgesteld tot een later moment.

We hopen dat iedereen toch nog op de één of andere manier, binnen de maatregelen, kan trainen en in conditie kan blijven. Voor de wegatletiek is inmiddels een aangepast trainingsschema gemaakt en voor de baanatletiek worden er ook oplossingen bedacht. Zodra hierover meer bekend is laten we het weten.

Voor nu wensen we iedereen veel sterkte in deze ingewikkelde en verwarrende periode welke veel vragen oproept maar waarop nog geen antwoorden zijn. We hopen dat iedereen hier in gezondheid doorheen gaat komen.

Namens het bestuur van AV’40
Guido van Arkel
Voorzitter AV40

Nieuws overzicht