Update 3 coronavirus en AV'40, gedeeltelijke heropening

Delft: 25/04/20           23:30 uur

Coronavirus & AV`40

Beste atleten van AV`40,

Zoals afgelopen week is aangegeven zijn we bezig met de voorbereiding van een gedeeltelijke heropening van AV`40. In de persconferentie is aangegeven dat het toegestaan is om vanaf 29 april weer trainingen te geven. Organisatorisch is dit helaas niet mogelijk, naar verwachting wordt het zaterdag 02 mei.

Vrijdagavond zijn er door de gemeente Delft richtlijnen verstrekt waaraan de vereniging moet voldoen. Een onderdeel hiervan is het opstellen van een Plan van Aanpak wat getoetst moet worden door de gemeente en GGD. Het Plan van Aanpak is inmiddels gereed en wordt dit weekend ingediend. Het overgrote deel van de vereiste maatregelen zijn inmiddels genomen en geïmplementeerd, met dank aan het team!

AV`40 mag echter pas open als het Plan van Aanpak is goedgekeurd door de gemeente en GGD. We verwachten de goedkeuring medio volgende week te ontvangen zodat we met ingang van zaterdag 02 mei een aangepast trainingsprogramma kunnen aanbieden. Let op dit betreft een programma voor leden tot en met 18 jaar. Voor 18+ leden blijft AV`40 gesloten tot nadere berichtgeving.

Zodra we de goedkeuring hebben zal er aanvullende informatie worden verstrekt aan de desbetreffende leden.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Guido van Arkel
Voorzitter AV`40

Nieuws Overzicht