Data start baan- en wegatletiek

Beste Atleten,

Zoals in de vorige mail is aangegeven, is er door AV`40 een plan van aanpak ingediend voor de baan- en wegatletiek. Het plan is door de gemeente Delft goedgekeurd voor beide onderdelen. De baanatletiek start m.i.v. vandaag (12/05) en de wegatletiek start m.i.v. donderdag (14/05). Aan het plan van aanpak zijn instructies voor de trainers en atleten verbonden. Deze instructies zullen door de coördinatoren naar de trainers en atleten worden gestuurd per mail. Daarnaast worden deze instructies ook op de website geplaatst. Het is van groot belang dat iedereen de instructies nauwgezet opvolgt.

Veel plezier met de trainingen!

Met vriendelijke groet,
Guido van Arkel
Voorzitter AV`40

Nieuws Overzicht