Ontwerp het nieuwe AV'40 wedstrijdtenue

Dit jaar lijkt het ons een goed idee om met het 80 jarig bestaan van AV`40 de leden de mogelijkheid te geven om een voorstel te doen voor een nieuw tenue. Het is een ieder toegestaan om hier aan deel te nemen.

Via deze link (https://forms.gle/MQhpdYxEZuRzoFqm7) kun je jouw ontwerp indienen en tijdens de ALV op maandag 29 juni zal er gestemd voor een mogelijk nieuw ontwerp.

Mocht je je ook nog niet aangemeld hebben voor de ALV dan kan dat nog steeds. In het volgende bericht staat daar alle informatie over: https://www.av40.nl/index.php?page=449&sid=2

Nieuws Overzicht