Antwoorden vragen voorafgaan aan de ALV

Hieronder wordt antwoord gegeven op de vragen die voorafgaand aan de ALV zijn gesteld.

1. Is bekend of het clubhuis de last van 48 zonnepanelen kan dragen?
Volgende de leden die gekeken hebben naar de mogelijke investering in de zonnepanelen zal de draagkracht van de kantine geen probleem zijn. Er staan 4 spanten met voldoende draagkracht. Dit zal door de aanbieder van de zonnepanelen nogmaals gecontroleerd worden.

2. Ik heb AV’40 aangeboden geld te besparen via aanvragen bij o.a. “ Het Meisjeshuis” en ik zie daar niets van terug in de jaarbegroting. Gaat het Bestuur hier nog mee verder want deze instellingen kunnen AV’40 helpen vooral gericht op de jeugd, verder helpen.
Ja daar gaan we zeker mee verder. Dit staat nog niet op de jaarbegroting omdat die is opgesteld in januari en deze plannen toen nog niet concreet waren. We zijn bezig met een plan voor een speel/trainingstoestel wat we op verschillende manieren willen financieren. Onder andere met een bijdrage van de Vrienden, het Meisjeshuis en een aantal andere fondsen. Op de ALV zal kort gepresenteerd worden wat we tot nu toe hebben.

3. Ik snap in de financiële balans het bedrag €248.014,40 voor 'kleedkamer' niet. Graag uitleg hierover.
Dit is de boekwaarde.

4. Zijn er nog veel opzeggingen i.v.m. de corona crises?
Van maart tot en met juni zijn er 36 afmeldingen (het gemiddelde sinds 2015 ligt op 44)

5. Komen de aanmeldingen weer een beetje op gang?
Van maart tot en met juni zijn er 31 aanmeldingen (het gemiddelde sinds 2015 ligt op 43), dus het effect valt mee. We hebben alleen geen nieuwe uitnodigingen vanaf de wachtlijst kunnen doen en dat effect is wel groot. In mei en juni zijn de aanmeldingen inderdaad weer een beetje op gang gekomen.

6. Kunnen leden, die in Den Haag wonen, een beroep doen op het Sportfonds of moet je hiervoor in Delft wonen? Dit omdat er misschien leden zullen zijn die in de toekomst het financieel moeilijker gaan krijgen?
Nee helaas kunnen leden wonend in Den Haag geen aanspraak doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur. In de gemeente Delft kan dit wel.

7. Is het een idee om een eigen kledinglijn op te zetten? Dus meer te verkopen dan alleen een T-shirt? Ik ben een recreatieloper en wil best met een (niet-wedstrijd) T-shirt of hoodie rondlopen.
Ja, via het bedrijf waarmee we nu in gesprek zijn kunnen we ook allerlei andere kledingstukken gaan selecteren.

8. Ik wil graag een stemming over de contributieverhoging, geen automatisme.
Het voorstel op de ALV is om dit jaar de contributie gelijk te houden. Daar komt zeker ook een stemming over.

9. Hoe staan we er voor na corona?
Hoe we ervoor staan zal door de penningmeester op de ALV verder worden toegelicht. In het kort gaan we van een positieve +400 (begroot) naar -2.300 (resultaat). (In detail: kantine omzet -1750; verhuur -3600; houtlopen -1700; energie +350; +4000 TOGS. Daarnaast moet de gemeenteraad nog stemmen over een kwijtschelding van de huur van sportaccommodaties, dat is bij ons ongeveer 4000 voor 3 maanden. Het resultaat is nog excl. de consequenties voor de trainersvergoedingen).

10. Ik hoop dat de clubkampioenschappen door kunnen gaan. En hopelijk nog een wedstrijd. Hoe wordt daar nu tegen aan gekeken?
Gezien de huidige versoepelingen vanaf 1 juli zullen de clubkampioenschappen zeker doorgaan. Ook de pupillenmeerkamp op 12 september zal doorgang vinden en in de regio staan we in contact met de andere verenigingen om de wedstrijden die gepland worden met elkaar af te stemmen.

11. Is er ruimte voor een standaard (weg)duurloopgroepje op dinsdag?
In de ALV zal Jan op deze vraag reageren n.a.v. de uitkomsten van de behoefte peiling van afgelopen jaar.

12. Nadere toelichting op de begroting n.a.v. de sluiting van AV40 en de kantine voor een periode. Welke impact heeft dit op onze inkomstenbronnen? Hoe kan dit gat de komende periode gedicht worden of kosten worden bespaard?
Zie het antwoord op vraag 9. (Kantine 'gat' is ongeveer 1.750 euro, het totale 'gat' als gevolg van corona is nog niet duidelijk maar zal rond de 2.300 liggen excl. de consequenties van de trainersvergoedingen & kwijtschelding van de huur van de baan)

13. Graag een nadere toelichting op het zonnepanelen voorstel. Terugverdientijd, sterkte van het dak van de kantine?
De zonnepanelen worden op de ALV verder toegelicht door Jan-Willem Sips.

Nieuws overzicht