Voltooide werkzaamheden aan de atletiekbaan

Afgelopen weken heeft B.A.S. Sport in opdracht van de Gemeente Delft een aantal verbeteringen gedaan aan de atletiekbaan.
Aan de buitenzijden van de verspringbakken zijn rubberen zandopvangroosters geplaatst die zorgen voor meer veiligheid maar ook dat het zand dat uit de bakken wordt gelopen / gesprongen wordt opgevangen.
Daarnaast is de discus / kogelslingerkooi vervangen door een kooi die aan de vernieuwde veiligheidseisen voldoet. Daardoor kunnen wij voortaan weer wedstrijden organiseren met discuswerpen en/of kogelslingeren!
Deze nieuwe kooi is veel hoger dan de oude waardoor het belangrijk is dat het net altijd omlaag wordt gehaald wanneer de kooi niet wordt gebruikt.

Nieuws Overzicht