Hard gewerkt en heel gezellig op de klusochtend 11 juli

Uit het aantal meldingen bleek al dat er veel animo was om te helpen met het klussen. Veel mensen hadden elkaar door de Corona crisis al lang niet meer gesproken en vooral tijdens de koffie leek het soms een gezellige reünie. Toch is er ook ontzettend veel uitgevoerd. Veel onkruid langs de baan, in de kogelstootbak en bij de kleedkamers is verwijderd. Goten zijn schoon gemaakt en opgeknapt en er werd driftig geschilderd aan de kleedkamers , kantine en bankjes en zo waren er nog veel meer klussen. Hierbij alle vrijwilligers heel bedankt voor de inzet en hopelijk mogen we in het najaar weer een beroep op jullie doen!

Nieuws Overzicht