Eind 2020 en feestdagen

Beste atleten en vrijwilligers van AV’40,

2020 begon met allemaal mooie voornemens en ambitieuze plannen voor o.a. de viering van het 80 jarig bestaan van AV’40, in maart werd dit allemaal ruw overhoop gegooid door het Corona virus. Vanaf dat moment hebben we moeten leven met het nieuwe “normaal” wat voor AV’40 bestond uit het sluiten, deels opengaan, nieuwe maatregelen, afgelasten van evenementen, moeilijke besluiten nemen en speculeren over de toekomst. Dit heeft op sportief gebied effect gehad op iedereen waarbij met name de “weg” extra hard is geraakt. Gelukkig zijn er wel initiatieven ontplooid om toch nog aangepaste trainingsprogramma’s aan te bieden en onderling contact te houden.

Deze onzekere en ongewisse periode heeft ook mooie inzichten opgeleverd, de ongebreidelde inzet en inventiviteit van het crisisteam en team wat zich heeft ingezet om telkens te anticiperen op nieuwe maatregelen, te communiceren, te organiseren en te zoeken naar oplossingen om de vereniging toch zoveel als mogelijk open te houden. Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de enorme inzet die geleverd is om dit allemaal voor mekaar te krijgen. Naast de inzet van het team wil ik ook alle atleten bedanken voor de flexibiliteit en het respecteren van de Corona maatregelen op en rond AV’40.

De situatie zet ook de vanzelfsprekendheid qua leden aantallen en inkomsten van de vereniging onder druk, gelukkig heeft dit bij AV’40 niet geleid tot opzeggingen en niet betalen van contributie, hierdoor kan AV’40 aan haar verplichtingen blijven voldoen, dank hiervoor!

Helaas blijven de maatregelen de komende weken nog van kracht maar er zijn lichtpuntjes aan de horizon. Hopelijk kunnen de maatregelen op termijn weer worden versoepeld zodat ieder weer aan z’n sportieve aspiraties kan werken en we weer samen kunnen komen bij AV’40.

Het 80 jarig bestaan van AV’40 is uiteindelijk ongemerkt gepasseerd maar de festiviteiten houden jullie nog tegoed zodra het weer kan.

Voor nu wens ik iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2021

Met vriendelijke groet,
Guido van Arkel
Voorzitter AV’40

Nieuws Overzicht