Het oorlogsverleden van AV'40

De Historische Vereniging Delfia Batavorum brengt jaarlijks het Historisch Jaarboek Delft uit. In de editie 2021 is een bijdrage opgenomen van de hand van Trudy van der Wees. Het gaat over het oorlogsverleden van AV'40. Er wordt beschreven hoe onze club in het eerste jaar van de oorlog werd opgericht. Sportbeoefening werd door de Duitsers gestimuleerd, want 'wie aan sport doet, zondigt niet'. Het samenscholingsverbod voor bijeenkomsten met meer dan vijf mensen gold niet voor de sport.

In de oorlogsjaren werd er ook wel gesport door de AV'40'ers, maar vooral de nevenactiviteiten binnen de vereniging, zoals toneel- en filmavonden en feestjes, wekten de belangstelling. Daar kwam bij dat de vereniging in die jaren kon fungeren als dekmantel voor illegale activiteiten. "Het is opvallend hoeveel leden van AV'40 een bijdrage leverden aan het verzet, en hun activiteiten met de dood moesten bekopen."

Meer informatie over dit oorlogsverleden is terug te lezen in het Historisch Jaarboek Delft 2021, verkrijgbaar bij boekhandel De Omslag aan de Wijnhaven in Delft.

Nieuws Overzicht