Input voor het vrijwilligersbeleid van AV`40

Om de vereniging draaiende te houden, zijn we afhankelijk van vrijwilligers. Zoals je misschien gemerkt hebt, zijn er in recente tijd diverse oproepen geweest voor het vervullen van vrijwilligersfuncties. Om het vrijwilligerswerk te stimuleren en daarmee de vereniging te verbeteren, gaan we aan de slag met het opstellen van een vrijwilligersbeleid. Hiervoor vragen we jouw input!

Je kan op twee manieren input geven voor het vrijwilligersbeleid:
Actief meedoen door aan te sluiten bij de werkgroep
De werkgroep gaat onder begeleiding van Mitchell, verenigingsondersteuner, aan de slag met diverse vraagstukken. Deze staan verwoord in de bijlagen.
  • Het PDF-document geeft het stappenplan
  • In het word-document staat de opzet van het beleid dat we gezamenlijk gaan invullen

De groep zal bestaan uit ongeveer 6 deelnemers. De diverse stappen worden onderverdeeld in sessies. Een sessie bestaat uit een avond / middag, afhankelijk wat past in de agenda's, ongeveer 1 keer per maand. Buiten de sessies om wordt er gevraagd om alvast na te denken d.m.v. het invullen van een vragenformulier. Ben je creatief, vol ideeën of wil je graag een bijdrage leveren? Meld je dan vooral aan!

Vragenformulier invullen. Voor de sessies van de werkgroep kan het zijn dat er gevraagd wordt om een vragenlijst in te vullen ter voorbereiding. Deze vragenlijst kunnen we breder delen, zodat de werkgroep ook jouw input meeneemt bij het opstellen van het beleid.

Ben je geïnteresseerd in een van de twee mogelijkheden? Stuur dan een mail naar vrijwilligers@av40.nl

Downloads:

Nieuws Overzicht