Bestuursleden gezocht!

Beste leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden,

Zoals afgelopen week al aangekondigd willen we de opzet van het bestuur van AV'40 dit jaar gaan aanpassen vanaf de ALV op maandag 27 maart. Het aantal bestuursleden veranderd niet, maar wel de aandachtgebieden van sommige bestuursleden. 

De belangrijkste veranderingen op een rij:

 • Er is voortaan 1 specifiek bestuurslid voor de wegatletiek en 1 voor de baanatletiek.
 • Er komen twee nieuwe rollen, een bestuurslid organisatie en een bestuurslid communicatie.
 • We stappen af van de term 'dagelijks bestuur' en werken vanuit 1 algeheel bestuur.

Onderaan dit bericht is het nieuwe organogram bijgevoegd.
Voor nu zijn we hard opzoek naar nieuwe vrijwilligers/leden die zich vanuit het bestuur willen inzetten voor de vereniging. Specifiek zijn we opzoek naar een voorzitter, secretaris, bestuurslid baanatletiek, bestuurslid organisatie en bestuurslid communicatie. Wel 5 vacatures dus! Help jij ons die te vervullen?
Hieronder staan de taken/verantwoordelijkheden van elke bestuursrol omschreven. Heb je vragen hierover en/of interesse in het mogelijk versterken van het bestuur van AV'40 of een van de commissies die in het organogram onder het bestuur vallen? Stuur ons dan een mail op secretaris@av40.nl 

Omschrijvingen bestuursfuncties:

Voorzitter:

 • Verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken
 • Leiden van de ALV en de vergaderingen van het bestuur
 • Vertegenwoordiging van de vereniging (intern / extern)
 • Contact onderhouden met de Atletiekunie
 • Toezien op de uitvoering en evaluatie van het beleid
 • Bewaakt de afhandeling van klachten vanuit leden, vrijwilligers en ouders
 • Verantwoordelijk voor Dodeka, AXIE en de vertrouwenscontactpersonen

Secretaris:

 • Bepalen van de agenda en notuleren van de vergaderingen van het bestuur (om de maand)
 • Bijhouden van de actielijst en de voortgang van de punten
 • Verzorgen van de administratie en correspondentie van het bestuur
 • Maandelijks communiceren van alle relevante bestuursinformatie
 • Eerste aanspreekpunt voor externen (gemeente / andere clubs)
 • Verantwoordelijk voor ledenadministratie en zorgen voor correct databeheer
 • Bijhouden van het verenigingsarchief (hard copy / digitaal)

Penningmeester:

 • Verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging
 • Verantwoordelijk voor de financiële administratie
 • Bevoegd tot het doen van de noodzakelijke betalingen namens de vereniging
 • Periodiek, tijdig en correct informeren van bestuur over de financiële status
 • Zorgen dat de kascontrole commissie haar werkzaamheden kan uitvoeren
 • Verantwoordelijk voor baanverhuur en de vrienden van AV’40

Bestuurslid Baanatletiek:

 • Mede verantwoordelijk voor de technische commissie
 • Aansturen van de coördinatoren voor de baanatletiek
 • Verantwoordelijk voor trainingsmaterialen en trainerskleding
 • Maken van en toezien op uitvoering Blauwe Draad voor de baanatletiek
 • Verantwoordelijk voor baanwedstrijden, de jeugdcommissie, Frame Running en VB Atletiek

Bestuurslid Wegatletiek:

 • Mede verantwoordelijk voor de technische commissie
 • Aansturen van de coördinatoren voor de wegatletiek
 • Verantwoordelijk voor trainingsmaterialen en trainerskleding
 • Maken van en toezien op uitvoering Blauwe Draad voor de wegatletiek
 • Verantwoordelijk voor wegwedstrijden, sportief wandelen en Running Blind

Bestuurslid Organisatie:

 • Verantwoordelijk voor alle faciliteiten en het onderhoud op de accommodatie
 • Verantwoordelijk voor alle zaken rondom wedstrijden
 • Verantwoordelijk voor alle zaken rondom vrijwilligers
 • Verantwoordelijk voor alle kleding en sleutels binnen de vereniging
 • Maken van beleid voor en toezien op de commissies die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen

Bestuurslid Communicatie:

 • Verantwoordelijk voor de communicatie en PR vanuit de vereniging
 • Verantwoordelijk voor werven en behouden van sponsoren
 • Verantwoordelijk voor alle ICT systemen van de vereniging
 • Maken van beleid voor en toezien op de commissies die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen
 • Adviseur naar alle bestuursleden omtrent communicatie en beleid

Organogram

758_av_40_organogram_voorstel_2023_2_2.png

Nieuws Overzicht