ALV 2023 op maandag 27 maart 20 uur

Zoals eerder aangekondigd vindt op maandag 27 maart vanaf 20 uur onze ALV plaats in het clubhuis. Via de mail ontvang je nog de volgende bestanden:

Over 2022: Het jaarverslag van 2022 en de presentatie en notulen van de ALV van 2022.

Over 2023: De agenda voor de ALV, het document over de bestuurswijzigingen, de begroting, de investeringen, het contributievoorstel en de HR wijziging. 

 

 

Deze bestanden zijn ook, na inloggen, te vinden op de website onder de kop 'archief'. https://www.av40.nl/index.php?page=579&sessionid=52333996401af29ce7c3&hrefid=1944302179 

Bij deze nog een oproep voor een nieuw kascommissielid! Lisa Mattemaker is 3 jaar lid geweest van de kascommissie en haar termijn is daarmee voorbij, dus zijn we opzoek naar iemand die deze taak samen met 3 andere leden wil vervullen. Als je hier interesse in hebt horen we dat graag via secretaris@av40.nl 

Als je van te voren al vragen hebt over zaken die behandeld worden in de ALV (of over iets heel anders) ontvangen wij die graag uiterlijk op maandag 20 maart via het volgende formulier: https://forms.gle/V2Nx2ViFjysDx1iv9 

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn op de ALV, is het volgens onze reglement mogelijk om iemand te machtigen om voor je te stemmen. Elk lid mag als gemachtigde maximaal voor 1 ander lid het stemrecht uitoefenen. Wij ontvangen graag uiterlijk op zaterdag 25 maart een mail op secretaris@av40.nl met de mededeling wie je machtigt als je verhinderd bent.

Als laatste gaan we ervan uit dat je om 20 uur al gegeten hebt, wij zullen zorgen voor wat hapjes en drankjes tussendoor. Tot dan!

Het bestuur van AV'40,
Ferry Konter (interim-voorzitter)
Bart Groeneveld (penningmeester)
Maurice Mol (algemeen bestuurslid weg)
René Hoonhout (algemeen bestuurslid weg)
Jasper van Meeuwen (algemeen bestuurslid baan)

Nieuws Overzicht