Protocol sociaal veilige sportomgeving AV'40

Je bent over iets binnen AV’40 ontevreden? Het protocol Sociaal Veilige Sportomgeving is bedoeld voor klachten over bejegening (zoals ongewenste intimiteiten). AV’40 staat open voor al je ideeën, suggesties en klachten.

Wij stimuleren dat je in eerste instantie je klacht bespreekt met degene op wie het betrekking heeft. Vaak is een goed gesprek voldoende om het probleem op te lossen.
Als je het lastig vindt, dan is altijd een bestuurslid, trainer of andere vrijwilliger bereid bij zo’n gesprek aanwezig te zijn. Het informele traject beoogt te komen tot een, voor de melder, bevredigende oplossing (doel: het ongewenste gedrag stoppen), zonder tussenkomst van een vertrouwenspersoon van NOC*NCF en/of het instituut Sportrechtspraak. De vertrouwenscontactpersoon van AV’40 speelt hierin een begeleidende rol en helpt als een officiële klacht ingediend wordt.

Is er sprake van een probleem dat verder gaat dan een klacht en mogelijk tot juridische consequenties kan leiden dan is er het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving.
Dat protocol geeft een handvat om via de vertrouwenscontactpersoon van AV’40 een probleem bespreekbaar te maken. Als het ervaren ongewenste gedrag niet in de informele sfeer en niet met hulp van een vertrouwenscontactpersoon van AV’40 kan worden opgelost, kan de melder kiezen voor het formele traject. Het formele traject heeft twee mogelijke routes. Bij vormen van ongewenst gedrag (inclusief seksuele intimidatie) zal de vertrouwenscontactpersoon van AV’40 de melder adviseren, en eventueel begeleiden, om contact op te nemen met een externe vertrouwenspersoon van NOC*NSF. In samenspraak met die externe vertrouwenspersoon kan de melder bepalen hoe de situatie op te lossen: zonder interventie van het Instituut Sportrechtspraak of door een schriftelijke klacht bij het Instituut Sportrechtspraak in te dienen. 

De volledige tekst van de Klachtenprocedure en het protocol Sociaal Veilige Sportomgeving is te vinden onder de volgende link: Protocol SVS AV’40

Om hulp te kunnen verlenen heeft het NOC*NSF twee functies in het leven geroepen: de vertrouwenspersoon en de vertrouwenscontactpersoon. Iedereen die lid is van een sportvereniging kan gratis een beroep op hen doen. Het wezenlijke verschil tussen beide is, dat de vertrouwenscontactpersoon (verder VCP te noemen) in principe het eerste aanspreekpunt is. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast stimuleert een VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. 

De VCP zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De VCP kan informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als seksuele intimidatie. De VCP van AV’40 luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De VCP van AV’40 kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Er is bij AV’40 ten minste één VCP binnen de vereniging die de betrokkene eventueel verwijst naar een externe vertrouwenspersoon van NOC*NSF en de betrokkene procedureel verwijst. Er is bij de vereniging geen interne vertrouwenspersoon. Hiervoor gebruikt AV’40 een externe vertrouwenspersoon van het NOC*NSF. Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag en je weet niet goed wat je daarmee moet doen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de interne VCP die je verder kan helpen met je klacht en je eventueel kan doorverwijzen naar een externe VP.

Belangrijk: Het protocol Sociaal Veilige Sportomgeving is dus niet bedoeld voor inhoudelijke klachten. Voorbeelden kunnen zijn de inhoud van een training, financiële klachten, een beslissing van het bestuur, of elk ander “zakelijk” geschil.
Het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving is bedoeld voor klachten over bejegening (zoals ongewenste intimiteiten).  

Lizeth Horneman en Lorenzo Primatesta zijn de Vertrouwenscontactpersonen (VCP) waar in het protocol naar wordt verwezen.

Lizeth haar contactgegevens zijn:
Email:            vertrouwenspersoon@av40.nl
Telefoon:        06 – 53 20 35 15

Lorenzo: zijn contactgegevens zijn:
Email:           vertrouwenspersoon@av40.nl
Telefoon:        06 – 40 90 01 95