Wegregels

Voor alle atleten die in AV’40-verband deelnemen aan activiteiten op de openbare weg (hardlopen en/of wandelen) gelden de volgende veiligheidsafspraken:

1. In principe wordt er als groep zoveel als mogelijk rechts op obstructievrije voetpaden gelopen.

2. Bij ontbreken van (veilige) voetpaden lopen we als groep op de openbare weg aan de rechterzijde van het fietspad of de rijweg.

3. Wij lopen maximaal twee-aan-twee naast elkaar.

4. In de wintermaanden (na zonsondergang) is voor iedere loper een hesje met brede reflecterende strepen verplicht. Met een veiligheidshesje ben je goed zichtbaar voor bestuurders die verlichting voeren. Omdat opvallende verlichting nog beter opvalt bij voetgangers, hardlopers en onverlichte medeweggebruikers, wordt een goede persoonlijke verlichting sterk aanbevolen.

Ons motto hierbij is: “geen hesje? Geen lesje!”

en: “loop verlicht, dat is verplicht”

5. De trainer heeft een fluit en een mobieltje bij zich.

6. Iemand die de training eerder verlaat, meldt zich af bij de hoofdtrainer.

7. De hoofdtrainer bepaalt in overleg of iemand alleen of in gezelschap teruggaat naar de baan; de hoofdtrainer heeft hierin het laatste woord.. 

8. Een loper die tijdens de training niet verder kan, wordt nooit alleen achtergelaten.

9. Bij een loper met hartklachten of klachten die daarop kunnen wijzen, blijven minimaal twee personen aanwezig. (liefst 1 met reanimatie en 1 met telefoon)

10. Als het onweert en we moeten nog beginnen, wachten we binnen tot het onweer is overgewaaid.

11. Als het onderweg begint te onweren, verlaten we open terrein en zoeken we een verantwoorde schuilplaats.

12. Bij rood voetgangerslicht stopt de groep als geheel totdat het verkeerslicht op groen springt (groen licht voor fietsers geldt niet voor voetgangers!).

13. Als het verkeerslicht op rood springt en de groep is aaneengesloten aan het oversteken, dan loopt de groep door. De trainer geeft aan of er doorgelopen moet worden of moet worden gestopt.

Voor incidenten op en rond onze accommodatie tijdens trainingen of activiteiten is er het online meldingsformulier:

https://forms.gle/V3dMCUaQK6XXPmyz9