Evenementgegevens

Evenement: Algemene ledenvergadering

Naam Algemene ledenvergadering Locatie AV'40
Begindatum 09-04-2018 Einddatum 09-04-2018
Aanvang 20:00 Einde
Bijzonderheden
Omschrijving AGENDA
1. Opening en vaststellen agenda
2. Ingekomen post / mail / overige mededelingen
3. Jaarverslag AV´40 2017
4. Verslag kascontrolecommissie en samenstelling nieuwe kascommissie
5. Samenstelling Bestuur AV´40 2018
6. Plannen:
7. Vrijwilliger van het jaar
8. Rondvraag
9. Sluiting

Ogenblik a.u.b. ...