Lidmaatschap en contributie

Ben je 16 jaar of ouder en denk je dat atletiek wel iets voor je is vraag dan via het emailadres info@av40.nl naar de mogelijkheid voor een aantal proeftrainingen. Je kunt dan 3 weken vrijblijvend meetrainen. Zo krijg je een aardig beeld van de atletieksport en onze vereniging.

Wachtlijst voor kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen tot en met 16 jaar (bambini's, pupillen en junioren B, C en D) hebben we een ledenstop. Voor kinderen geboren in 2009, 2010 en 2011 is er helaas voorlopig geen plaats, de wachttijd voor hen is meer dan een jaar. Het heeft dan ook geen zin om je met deze geboortejaren aan te melden voor de wachtlijst. Voor andere geboortejaren kunt u uw kind aanmelden voor de wachtlijst. Zodra er plaats is vrijgekomen krijgt de bovenste op de wachtlijst een uitnodiging voor een aantal proeftrainingen. Na de proeftrainingen kun je besluiten of je lid wil worden.Aanmelden?

Zijn de proeftrainingen bevallen? Schrijf jezelf of je zoon of dochter dan in via deze link: Inschrijfformulier

Na verwerking van de inschrijving krijg je een bevestiging. Als je twijfelt, na verzending van de aanmelding, of je alles goed heb ingevuld, stuur dan een mailtje naar ledenadministratie@av40.nl met daarin de te wijzigen gegevens. Alvast mijn hartelijke dank hiervoor.

Jeugdsportfonds

Delftenaren met een minimuminkomen kunnen bij de gemeente Delft een vergoeding voor deze contributie aanvragen via het jeugdsportfonds. 

Wijzigingen en meer informatie

Wil je wijzigingen doorgeven (bv nieuw adres, e-mail adres of telefoonnummer) dan kun je dat per e-mail doen bij de ledenadministratie via het emailadres: ledenadministratie@av40.nl, ook voor vragen kun je hier terecht.

Opzeggen als lid

Opzeggen als lid dient schriftelijk te gebeuren, Je kan jezelf of je zoon of dochter uitschrijven door een mail te sturen aan ledenadministratie@av40.nl. Opzeggingen moeten minimaal een maand voor het eerstvolgende kwartaal bij de ledenadministratie worden gemeld. Na die datum wordt ook voor het volgende kwartaal contributie in rekening gebracht. Na verwerking van de opzegging in de ledenadministratie ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw opzegging.

Contributie AV '40 per kwartaal m.i.v. 01-07-2019

Categorie Contributie per kwartaal
Bambini's € 36,50 *1
Pupillen (inclusief inschrijfgeld alle baanwedstrijden en Haagse Cross Competitie, altijd met wedstrijdlicentie) € 48,50
Junioren ABCD (inclusief competitie en Haagse Cross Competitie, altijd met wedstrijdlicentie) € 48,50
Senioren en Masters (inclusief competitie en wedstrijdlicentie) € 54,50
Recreanten baan (zonder wedstrijdlicentie) € 49,50
Wegatleten met wedstrijdlicentie € 45,50
Wegatleten zonder wedstrijdlicentie € 40,50
Wandelaars € 33,50
VB-atleten € 29,00
Atleten Race Running € 29,00
Atleten Running Blind € 40,50
Gastleden € 40,50
Donateurs tenminste
€ 15,00 per jaar
Inschrijfgeld (éénmalig) € 20,00 

Bij AV’40 gaan de kinderen na de herfstvakantie over naar de volgende categorie. De contributie wordt per kwartaal vooraf geïnd via een automatische incasso. 
Elk jaar zal de contributie, conform het besluit van de Algemene Leden Vergadering op 4 april 2016, op 1 juli met € 1,00 worden verhoogd (m.u.v. de bambinis).

*1 In het jaar dat de kinderen zes worden verandert het lidmaatschap automatisch naar pupillen. Contributie is inclusief afdrachten aan de atletiekunie en de kosten voor de wedstrijdlicentie waar van toepassing.