Update 4 coronavirus en AV'40

Delft: 09/05/20           22:00 uur

Coronavirus & AV`40

Beste Atleten,

Afgelopen week zijn de jeugdtrainingen bij AV`40 gelukkig weer begonnen. De aangepaste werkwijze is door alle trainers en atleten goed opgepakt, e.e.a. is prima verlopen. Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!

In de persconferentie van woensdag 6 mei is aangekondigd dat ook de 18+ groepen weer kunnen starten met trainingen. Wedstrijden zijn nog niet toegestaan. Voor de opstart van de baan- en wegtrainingen is een plan van aanpak vereist. Dit plan is inmiddels gereed en wordt dit weekend ingediend bij de gemeente Delft en GGD. Na goedkeuring kunnen de trainingen, conform het plan van aanpak worden opgestart. De richtlijnen worden door de trainers en/of coördinatoren met de atleten gecommuniceerd. Om de trainingen mogelijk te maken is het van groot belang dat iedereen de richtlijnen voor de training leest en dat deze strikt worden opgevolgd. Alleen als iedereen de richtlijnen in acht neemt kunnen we veilig trainingen geven.

Kom niet naar AV`40 voordat je de richtlijnen, datum en tijdstip van de training, via je trainer en/of coördinator hebt ontvangen.

Veel plezier straks met de trainingen.

Met vriendelijke groet,
Guido van Arkel
Voorzitter AV`40

Nieuws Overzicht