Sociale Veiligheid

 

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen vanuit AV'40 die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert hij of zij de club om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten. Hij/Zij probeert de weg naar een goede oplossing aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om passende hulp te krijgen. Hij/Zij kan iemand informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon (VP) van Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF. Deze vertrouwenspersonen zijn getraind om inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij een melder bij het vertellen van zijn verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen, pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie.

Je kan de vertrouwenscontactpersonen van AV'40 bereiken via de volgende email adressen. Kies daarbij de persoon bij wie je het meest comfortabel bent om mee in gesprek te gaan.

Lizeth Horneman - vcp-lizeth@av40.nl

Lorenzo Primatesta - vcp-lorenzo@av40.nl

Lisa Meijndert - vcp-lisa@av40.nl

Niels Verheugd - vcp-niels@av40.nl

Een VCP is een centraal aanspreekpunt die ervoor zorgt dat de wijze waarop we met elkaar binnen en buiten de club omgaan, leuk en veilig blijft. Als iemand wil weten of de manier van omgaan met elkaar binnen de club klopt, dan is hij of zij welkom bij de vertrouwenscontactpersoon.

De vragen kunnen gaan over:

  • Pesten en gepest worden.
  • Het gevoel hebben er niet bij te horen
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop iemand benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach, wordt als onprettig ervaren.
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag waarbij iemand uit jouw directe omgeving betrokken is.
  • Zorgen over de wijze waarop met een kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
  • Toetsing of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
  • Directe of indirecte betichting van ontoelaatbaar gedrag.

Wij stimuleren dat je in eerste instantie je klacht bespreekt met degene op wie het betrekking heeft. Vaak is een goed gesprek voldoende om het probleem op te lossen. Als je het lastig vindt, dan is altijd een bestuurslid, trainer of andere vrijwilliger bereid bij zo’n gesprek aanwezig te zijn. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast stimuleert een VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. 

Is er sprake van een probleem dat verder gaat dan een klacht en mogelijk tot juridische consequenties kan leiden dan is er het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving. Dat protocol geeft een handvat om via de VCP van AV’40 een probleem bespreekbaar te maken. Als het ervaren ongewenste gedrag niet in de informele sfeer en niet met hulp van een VCP van AV’40 kan worden opgelost, kan de melder kiezen voor het formele traject.

Bij vormen van ongewenst gedrag (inclusief seksuele intimidatie) zal de VCP van AV’40 de melder adviseren, en eventueel begeleiden, om contact op te nemen met een externe vertrouwenspersoon van NOC*NSF. In samenspraak met die externe vertrouwenspersoon kan de melder bepalen hoe de situatie op te lossen: zonder interventie van het Instituut Sportrechtspraak of door een schriftelijke klacht bij het Instituut Sportrechtspraak in te dienen.

De volledige tekst van de Klachtenprocedure en het protocol Sociaal Veilige Sportomgeving is te vinden onder de volgende link: Protocol SVS AV’40 Incidenten kunnen ook worden gemeld bij het bestuur, via voorzitter@av40.nl Meldingen van grensoverschrijdend gedrag worden door ons zeer serieus genomen en vertrouwelijk behandeld.

Downloads: