Meldingsformulier

Voor incidenten op en rond onze accommodatie tijdens trainingen of activiteiten. Als vereniging proberen we potentiële gevaren te voorkomen, te signaleren en te handelen bij een gevaarlijke situatie. Om een goed zicht op onveilige voorvallen te krijgen die plaats vinden tijdens de trainingen en/of ander gebruik van de accommodatie gebruiken is er het online meldingsformulier:

 https://forms.gle/V3dMCUaQK6XXPmyz9

Door het melden van deze voorvallen wordt het mogelijk factoren en omstandigheden te onderzoeken die hebben bijgedragen aan het ontstaan van het voorval. Vervolgens is het mogelijk om verbeteringen door te voeren om herhaling te voorkomen. Voor meer informatie over dit onderwerp kan je contact opnemen met voorzitter@av40.nl