Contributie

Met ingang van 01-07-2023

 

Opties Contributie per kwartaal
Bambini's € 40,75 *1
Pupillen (inclusief inschrijfgeld alle baanwedstrijden en Haagse Cross Competitie, altijd met wedstrijdlicentie) € 53,95
Junioren ABCD (inclusief competitie en Haagse Cross Competitie, altijd met wedstrijdlicentie) € 53,95
Senioren en Masters (inclusief competitie en wedstrijdlicentie) € 60,45
Recreanten baan (zonder wedstrijdlicentie) € 55,40
Wegatleten met wedstrijdlicentie € 50,35
Wegatleten zonder wedstrijdlicentie € 45,25
Wandelaars € 37,35
VB-atleten € 32,35
Atleten Frame Running € 32,35
Atleten Running Blind € 45,25
Gastleden (voor leden met een wedstrijdlicentie bij een andere vereniging) € 45,25
Donateurs vrij bedrag
Inschrijfgeld (éénmalig) € 20,00 
Wedstrijdlidmaatschap (wel lidmaatschap Atletiekunie, geen trainingen volgend)  € 75,20 per jaar

*1 In het jaar dat de kinderen zes worden verandert het lidmaatschap automatisch naar pupillen. 

Bij AV'40 gaan de kinderen na de herfstvakantie over naar de volgende categorie.
De contributie wordt per kwartaal, aan het eind van de 1e maand van het kwartaal, geïnd via een automatische incasso. 

De contributie bij AV'40 is opgesplitst in een deel contributie aan de Atletiekunie en een deel verenigingscontributie. De Atletiekunie contributie wordt elk jaar door de Atletiekunie vastgesteld en bij AV'40 per 1 juli van dat jaar doorberekend in de verhoging van de totale contributie die AV'40 vraagt aan haar leden . De Atletiekunie contributie is hier te vinden: https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/ledenadministratie/contributies/ 

De verenigingscontributie (het totale jaarbedrag - de Atletiekunie contributie) wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie volgens CBS.
De contributie wordt afgerond op 5 cent. (Besluit van de ledenvergadering van 25 april 2022).
De kwartaalcontributie is dus inclusief afdrachten aan de Atletiekunie en de kosten voor de wedstrijdlicentie waar van toepassing.

Lidmaatschapsopties AV '40

Er zijn bij AV'40 verschillende lidmaatschapsopties, deze staan in de tabel hierboven weergegeven.

De categorie Bambini's zijn jeugdleden tot en met 6 jaar, vanaf 7 jaar zijn jeugdleden pupil. Bij het pupillen lidmaatschap zit automatisch een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie. Vanaf 12 jarige leedtijd wordt een jeugdlid automatisch Junior D, de junioren contributie is gelijk aan de contributie bij de pupillen. In dit lidmaatschap zit ook automatisch een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie,

Vanaf 20 jaar worden baanatleten Senior, dan zijn er twee verschillende lidmaatschapsopties, met wedstrijdlicentie of zonder wedstrijdlicentie: Recreant. Studenten krijgen 10 euro korting per jaar (2,50 per kwartaal) op hun lidmaatschap na insturen van hun bewijs van inschrijving van dat jaar (dit moet dus elk jaar opnieuw gebeuren). Bij Wegatleten is er alleen een keuze tussen een lidmaatschap met wedstrijdlicentie of zonder wedstrijdlicentie. De andere lidmaatschapsvormen spreken redelijk voor zich, maar mocht u daar toch een vraag over hebben dan kunt u altijd een mail sturen naar ledenadministratie@av40.nl