ALV maandag 25 april

Beste Leden,

Hierbij willen we jullie uitnodigen voor de ALV van AV’40 op maandag 25 april. De ALV zal, na twee jaar elkaar digitaal te ontmoeten, weer fysiek plaatsvinden in de kantine. De inloop is om 19:45. De ALV begint om 20:00. 

Bijgevoegd zijn de notulen van de ALV van vorig jaar, het jaarverslag 2021 en de agenda van de komende ALV. 

Bij de komende ALV zullen diverse wisselingen worden voorgedragen binnen het bestuur. Deze bestaan uit:

Functie   

2021   

2022

Voorzitter   

Guido van Arkel   

Voordracht: Laura Geurtsen

Secretaris   

Laura Geurtsen   

Voordracht: Open   

Penningmeester   

Emile Vink   

Voordracht: Bart Groeneveld   

Baanatletiek   

Bart Groeneveld   

Voordracht: Evelien van Beest

De andere bestuursleden blijven op hun huidige positie zitten. De secretaris positie komt hierbij open te staan. Mocht je hierin interesse hebben of meer willen weten, kan je contact opnemen met Laura Geurtsen via secretaris@av40.nl . 

Hopelijk tot op de ALV.

Met vriendelijke groet,
Bestuur AV’40 

Bijgevoegd is het voorstel voor contributieverhoging. 

Downloads:

Nieuws Overzicht