Sociaal veilige sportomgeving

Zoals de meesten van jullie weten zijn Lorenzo Primatesta en Lizeth Horneman de vertrouwenscontactpersonen binnen AV’40. Wij zijn het aanspreekpunt voor de baan- en wegatletiek. Dodeka, de studentengroep van AV’40, heeft ook twee vertrouwenscontactpersonen. Als je binnen AV’40 over iets ontevreden bent, dan kun je bij ons terecht.

Het protocol Sociaal Veilige Sportomgeving is bedoeld voor klachten over ongewenste intimiteiten en (on)veiligheid. Het gaat dus om grensoverschrijdend gedrag. Heb je een klacht, suggestie of vraag, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen. Ons e-mailadres is vertrouwenspersoon@av40.nl. We stimuleren dat je in eerste instantie je klacht bespreekt met degene op wie het betrekking heeft. Vaak is een goed gesprek voldoende om het probleem op te lossen. Als je het lastig vindt, dan is altijd een bestuurslid, trainer of andere vrijwilliger bereid bij zo’n gesprek aanwezig te zijn. Het informele traject beoogt te komen tot een, voor de melder, bevredigende oplossing. Het doel is het ongewenste gedrag te stoppen zonder tussenkomst van een vertrouwenspersoon van NOC*NCF en/of het instituut rechtspraak. VCP’s behandelen niet zelf inhoudelijk de klachten, maar kan de weg naar een goede oplossing aangeven. De VCP informeert je over de procedures en mogelijke vervolgstappen. Klachten over een sociaal onveilige omgeving buiten de baan, bijvoorbeeld op de Sportring, horen we graag. Samen zorgen we voor een fijne, veilige en gezellige sportomgeving.

Nieuws Overzicht