ALV bedankt allen

Beste leden,

Namens het bestuur willen we jullie enorm bedanken voor de hoge opkomst tijdens de ALV. Met 50 aanwezigen was dat aanzienlijk meer dan in de afgelopen jaren. Dit toont de betrokkenheid van veel leden en op die manier kunnen we samen werken aan de toekomst van onze vereniging.

We hebben tijdens de ALV met elkaar meerdere belangrijke beslissingen genomen, er zijn veel goede vragen gesteld en er zijn constructieve discussies geweest op diverse onderwerpen. Op die manier hebben we de doelen en randvoorwaarden bepaald voor de komende periode met het mandaat van de leden. En we kunnen groeien naar een nog gezondere, maar nog steeds energieke en vooral gezellige vereniging die klaar is voor de toekomst. 

Het bestuur is eveneens gekozen en bestaat vanaf nu uit de volgende personen:

Voorzitter: Ferry Konter
Secretaris: Ruben van Leeuwen
Penningmeester: Bart Groeneveld
Baanatletiek: Sander van Bleiswijk
Wegatletiek: Maurice Mol
Organisatie: Ap Post
Communicatie: Jasper van Meeuwen

 Nogmaals dank aan alle leden die actief (of via volmacht) hebben deelgenomen aan de ALV. We hopen jullie veel te zien en te spreken en we hebben veel zin in het komende jaar.

Met vriendelijke groet,

Het nieuwe bestuur van AV’40

Nieuws Overzicht