Terugblik informatieavond 8 dec

Op vrijdag 8 december heeft AV'40 met trots een succesvolle informatieavond georganiseerd, waarbij maar liefst zo'n 50 enthousiaste leden aanwezig waren. De avond stond in het teken van belangrijke ontwikkelingen binnen de vereniging, met speciale aandacht voor de herziene statuten die noodzakelijk waren om te voldoen aan de eisen van de Atletiek Unie en het multifunctionele gebouw om vervolgens aan te schuiven bij het vrijwilligersdiner.

De opkomst van de leden was zeer bemoedigend en toonde een grote interesse in de vernieuwingen binnen de vereniging. Een cruciaal onderwerp van discussie was de voortgang van het multifunctionele gebouw. Gedurende het jaar heeft AV'40 verschillende verkenningen uitgevoerd, wat heeft geresulteerd in drie verschillende varianten. Tijdens de informatieavond zijn uitvoerig de voor- en nadelen van deze varianten besproken.

De aanwezigen toonden niet alleen interesse, maar deelden ook waardevolle inzichten en suggesties om de besluitvorming rondom het multifunctionele gebouw verder te bevorderen. Enquêtes voor het inventariseren van benodigde ruimtes, het onderbrengen van het project in een stichting om risico's te verlagen, het benadrukken van de voordelen voor leden, het betrekken van externe partijen en vele andere ideeën werden besproken.

Deze waardevolle input zal zorgvuldig worden meegenomen naar de Algemene Ledenvergadering (ALV) in maart, waar uiteindelijk een beslissing zal worden genomen over welke variant van het multifunctionele gebouw AV'40 zal gaan uitvoeren. De betrokkenheid en actieve participatie van de leden zijn cruciaal voor het succes van dergelijke projecten, en AV'40 is verheugd over de constructieve bijdragen van haar leden. Samenwerking en gezamenlijke inzet zullen de vereniging verder brengen in haar streven naar vernieuwing en verbetering.

Na de informatieve sessie werd de avond op een feestelijke noot voortgezet met het jaarlijkse vrijwilligersdiner. Tijdens dit gedeelte van de avond werden heerlijke gerechten geserveerd als een blijk van waardering voor de tomeloze inzet van onze vrijwilligers. Het was een warme en gezellige gelegenheid om samen te komen, te genieten van goed gezelschap en de inspanningen van de toegewijde vrijwilligers te erkennen.

Het diner bood niet alleen de gelegenheid om de buikjes te vullen, maar ook om informeel met elkaar te praten, ervaringen te delen en de onderlinge banden te versterken. Het belang van vrijwilligers binnen AV'40 werd benadrukt, en het was een welverdiende viering van de onschatbare bijdrage die zij leveren aan het succes en de bloei van onze vereniging.

De combinatie van een informatieve sessie en een gezellig vrijwilligersdiner creëerde een evenwichtige avond waarin zowel de toekomstige plannen als de huidige prestaties van AV'40 werden belicht. De vereniging is dankbaar voor de betrokkenheid van haar leden en vrijwilligers, en kijkt met optimisme uit naar een succesvolle toekomst, gedragen door een sterk en enthousiast gemeenschapsgevoel. De successen en groei van AV'40 worden mogelijk gemaakt door de inzet van onze gewaardeerde leden en vrijwilligers.

Namens het bestuur willen we iedereen fijne feestdagen toewensen, omringd door dierbaren en warmte. We hopen dat het nieuwe jaar gevuld zal zijn met gezondheid, geluk en sportieve hoogtepunten.

Graag nodigen we jullie uit om samen het nieuwe jaar te beginnen tijdens onze nieuwjaarsborrel op 9 januari. We kijken ernaar uit om iedereen weer te zien, bij te praten en samen te proosten op een succesvol en bruisend 2024 voor AV'40. Tot dan!

Downloads:

Nieuws Overzicht