Verslag " Gotenmorgen" van 13 januari

Op zaterdagochtend 13 januari vond de "Gotenmorgen" actie plaats, waarbij ongeveer 20 enthousiaste vrijwilligers zich inzetten voor het onderhoud van de gebouwen en faciliteiten van AV'40. De actie begon om 9:15 en werd succesvol afgerond om 11:00.

De ochtend stond in het teken van het schoonmaken van de dakgoten van de gebouwen, evenals de goot rondom de baan. De vrijwilligers werkten gezamenlijk aan het verwijderen van bladval en ander vuil om verstoppingen te voorkomen. Zowel het krachthonk als de kantine werden grondig onder handen genomen, waarbij dakgoten werden schoongemaakt en nagekeken. De kleedkamers kregen ook de nodige aandacht, met een grondige schoonmaakbeurt en controle om ervoor te zorgen dat alles naar behoren functioneerde.

Daarnaast werd de goot rond de baan zorgvuldig schoongemaakt en geïnspecteerd. Het team zette zich in om ervoor te zorgen dat het water goed kon doorstromen, waardoor eventuele wateroverlast in de toekomst wordt voorkomen. Bovendien werd er aandacht besteed aan het opruimen van rommel rond de gebouwen, inclusief het verwijderen van bladeren en andere verontreinigingen.

Er heerste gedurende de hele ochtend een positieve en gezellige sfeer. De samenwerking tussen de vrijwilligers zorgde niet alleen voor een efficiënte uitvoering van de taken, maar ook voor een gevoel van saamhorigheid en tevredenheid. Na afloop van de werkzaamheden werd de inzet van alle betrokkenen beloond met een welverdiende koffie en werden tosti's genuttigd.

Al met al was de Gotenmorgen actie een geslaagd evenement, waarvoor we de vrijwilligers enorm dankbaar zijn.

Namens de onderhoudscommissie bedankt!

Ap Post
Bestuurslid Organisatie

Nieuws Overzicht