Update Sportpark Brasserskade

We beschikken bij AV’40 over een prachtige atletiekaccommodatie, maar een korte blik op onze omgeving leert dat het bredere Sportpark Brasserkade helaas geen schoonheidsprijs verdient. Vooral de situatie rondom de Sportring baart ons zorgen. We hebben onlangs met alle sportverenigingen en de gemeente Delft om tafel gezeten over dit onderwerp. Hierbij waren ook de politie, de wijkagent en het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) aanwezig.

Dit overleg was constructief en de gemeente neemt de situatie serieus. Er zijn enkele concrete initiatieven besproken die de omgeving moeten verbeteren. De politie surveilleert al meerdere keren per dag, maar constateert ook dat het aantal meldingen niet hoger is in vergelijking met andere buurten in de gemeente. 

Om meer inzicht in de situatie te krijgen, is er nu een appgroep opgezet. Hiermee kunnen we als bestuur direct schakelen met de wijkagenten en de gemeente. Deze vorm van buurtpreventie is ingestoken om meldingen te kunnen doen. Wij roepen dan ook iedereen op om alle incidenten, klein en groot, zowel buiten als op de atletiekbaan, te melden bij ons. Hiermee kunnen de autoriteiten meer inzicht en grip op de situatie krijgen. Je kunt meldingen doorgeven via het formulier op onze website.

Hoewel het sportpark niet onveilig is, kunnen wij ons voorstellen dat sommigen het wel als een minder prettige omgeving ervaren. We herhalen dan ook de oproep om, vooral in het donker, zo veel mogelijk in groepen te fietsen van en naar de atletiekbaan. De juiste fietsroute is ook rechtsaf vanuit het toegangshek gezien, d.w.z. langs de McDonalds en niet over het voetpad door de Delftse Hout (waar fietsen ook niet is toegestaan).

De gemeente kan helaas nog geen update geven over het voornemen om flexwoningen te bouwen op de plek van de voormalige sporthal. Het zou gaan om 88 tijdelijke woningen voor statushouders (⅓) en starters/spoedzoekers (⅔), voor een periode van 10 jaar. Wij begrijpen dat de plannen nog wel overeind staan, maar dat o.a. het financiële plaatje hiervoor nog niet rond is.

Intussen is er een tijdelijke opvanglocatie geopend in het Campanile Hotel aan de Kleveringweg. 60 jonge asielzoekers zijn hier gehuisvest sinds begin januari en zullen hier verblijven tot 31 maart. Zij hebben 24u/dag begeleiding. Meer informatie hierover vind je hier.

Als bestuur blijven we ons inzetten op een verbetering van de omgeving en we zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Laat gerust weten als je verdere vragen of ideeën hebt.

Namens het bestuur, Ruben en Ferry

Nieuws Overzicht