Verslag ALV 25 maart

We willen beginnen met een woord van dank aan iedereen die aanwezig was op de vergadering. Uw aanwezigheid en actieve deelname hebben ervoor gezorgd dat de avond zich soepel en efficiënt voltrok. We waarderen uw tijd en inzet om onze vereniging te helpen groeien en bloeien.

Vrijwilligersbeleid
Een belangrijk agendapunt naast de gebruikelijk zaken tijdens de vergadering was de goedkeuring van het nieuwe vrijwilligersbeleid. Met dit beleid verwachten we vanaf 2025 een significante groei en meer verbondenheid binnen de vereniging te realiseren. Wij zijn ontzettend blij met de positieve reacties en de goedkeuring van dit beleid.

Eerbetoon aan Vrijwilligers
We namen ook de tijd om stil te staan bij enkele bijzondere vrijwilligers. Gerard Aarts werd benoemd tot erelid van AV'40, een titel die zijn jarenlange toewijding en bijdrage aan de club erkent. Ger Overgaag en Otto Walter werden erkend als leden van verdienste, een eerbetoon aan hun waardevolle bijdragen aan de vereniging.

Tot slot willen we de vrijwilligers van het jaar, Erwin Bergen Henegouwen en Peter de Block, feliciteren. Hun buitengewone inzet en toewijding aan de vereniging is inspirerend en zeer gewaardeerd.

Notulen
De notulen van deze vergadering worden momenteel opgesteld en zullen later met alle leden worden gedeeld. Hierin vindt u een gedetailleerd overzicht van alle besproken punten en genomen beslissingen.

Nogmaals, hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze succesvolle vergadering.

Het Bestuur

Nieuws Overzicht