Baanregels

Deze regels gelden op onze atletiekbaan.

1. Blijf voortdurend opletten wat er om je heen gebeurt, in het bijzonder bij het betreden en verlaten van de baan. De lopers op de rondbaan hebben altijd voorrang; dus eerst kijken of de banen vrij zijn en dan pas oversteken.

 2. De baan mag alleen betreden worden met sportschoenen en indien voorzien van spikespuntjes met een maximum van 6mm.

 3. De banen 1 en 2 zijn voor tempolopen en schema’s, niet voor in- of uitlopen, herstel lopen of wandelen. Gebruik hiervoor het gras aan de binnenkant van de kunststofbaan of de buitenste banen of het asfalt om de kunststofbaan heen. Alleen als er niemand bezig is met tempo lopen kunnen banen 1 en 2 gebruikt worden.

 4. Op het middenterrein geldt dat de technische onderdelen voorrang hebben op de looponderdelen. Steek daarbij het middenterrein nooit zomaar over, tenzij er in de wijde omtrek geen werper te bekennen is. Als je met een werpnummer bezig bent, kijk dan altijd of je werpveld vrij is.

 5. De trainers dragen verantwoording voor de veiligheid op de baan; zijn/haar aanwijzingen dienen opgevolgd te worden en in probleemgevallen zijn zij aanspreekbaar.

 6. Atleten die los van een groep trainen op de baan dienen dit tijdig te overleggen met de aanwezige trainers. De lopers van de aanwezige groepen mogen daarbij nooit gehinderd worden.

 7. Een atleet, die buiten de eigen groep op de baan traint (alleen na overleg met en medeweten van de trainingscoördinatoren) mag de training van de aanwezige groepen tijdens hun officiële trainingsuren niet hinderen.

 8. Wees zuinig op het materiaal en voorzichtig in de omgang ermee. Maak je materiaal na afloop schoon en berg het op de daarvoor benoemde plek op.

Voor incidenten op en rond onze accommodatie tijdens trainingen of activiteiten is er het online meldingsformulier:

https://forms.gle/V3dMCUaQK6XXPmyz9