Bestuur

 

Ferry Konter Voorzitter voorzitter@av40.nl 
  Ruben van Leeuwen Secretaris secretaris@av40.nl
Bart Groeneveld Penningmeester penningmeester@av40.nl
Jasper van Meeuwen Bestuurslid Communicatie communicatie@av40.nl
  Ap Post Bestuurslid Organisatie organisatie@av40.nl
  Sander van Bleiswijk Bestuurslid Baanatletiek baanatletiek@av40.nl
  Maurice Mol Bestuurslid Wegatletiek wegatletiek@av40.nl

 

 

Omschrijvingen bestuursfuncties:

 

Voorzitter:

 • Verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken

 • Leiden van de ALV en de vergaderingen van het bestuur

 • Vertegenwoordiging van de vereniging (intern / extern)

 • Contact onderhouden met de Atletiekunie

 • Toezien op de uitvoering en evaluatie van het beleid

 • Bewaakt de afhandeling van klachten vanuit leden, vrijwilligers en ouders

 • Verantwoordelijk voor Dodeka, AXIE en de vertrouwenscontactpersonen

 

Secretaris:

 • Samenstellen van de agenda en notuleren van de vergaderingen van het bestuur

 • Bijhouden van de actielijst en de voortgang van de punten

 • Verzorgen van de administratie en correspondentie van het bestuur

 • Maandelijks communiceren van alle relevante bestuursinformatie

 • Eerste aanspreekpunt voor externen (gemeente / andere clubs)

 • Verantwoordelijk voor ledenadministratie en zorgen voor correct databeheer

 • Bijhouden van het verenigingsarchief (hard copy / digitaal)

 

Penningmeester:

 • Verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging

 • Verantwoordelijk voor de financiële administratie

 • Bevoegd tot het doen van de noodzakelijke betalingen namens de vereniging

 • Periodiek, tijdig en correct informeren van bestuur over de financiële status

 • Zorgen dat de kascontrole commissie haar werkzaamheden kan uitvoeren

 • Verantwoordelijk voor baanverhuur en de vrienden van AV’40

 

Bestuurslid Baanatletiek:

 • Mede verantwoordelijk voor de technische commissie

 • Aansturen van de coördinatoren voor de baanatletiek

 • Verantwoordelijk voor trainingsmaterialen en trainerskleding

 • Maken van en toezien op uitvoering Blauwe Draad voor de baanatletiek

 • Verantwoordelijk voor baanwedstrijden, de jeugdcommissie, Frame Running en VB Atletiek

 

Bestuurslid Wegatletiek:

 • Mede verantwoordelijk voor de technische commissie

 • Aansturen van de coördinatoren voor de wegatletiek

 • Verantwoordelijk voor trainingsmaterialen en trainerskleding

 • Maken van en toezien op uitvoering Blauwe Draad voor de wegatletiek

 • Verantwoordelijk voor wegwedstrijden, sportief wandelen en Running Blind

 

Bestuurslid Organisatie:

 • Verantwoordelijk voor alle faciliteiten en het onderhoud op de accommodatie

 • Verantwoordelijk voor alle zaken rondom wedstrijden

 • Verantwoordelijk voor alle zaken rondom vrijwilligers

 • Verantwoordelijk voor alle kleding en sleutels binnen de vereniging

 • Maken van beleid voor en toezien op de commissies die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen

 

Bestuurslid Communicatie:

 

 • Verantwoordelijk voor de communicatie en PR vanuit de vereniging

 • Verantwoordelijk voor werven en behouden van sponsoren

 • Verantwoordelijk voor alle ICT systemen van de vereniging

 • Maken van beleid voor en toezien op de commissies die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen

 • Adviseur naar alle bestuursleden omtrent communicatie en beleid

 

Lees hier: