Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik AV'40 om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de kwartaal contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening atleet/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk bij AV'40 is niet vrijblijvend.
Geef hieronder de vrijwilligerstaak aan die u (of in het geval van een jeugdlid <15 jaar, de ouders) graag bij AV'40 zou willen vervullen:
Op de pagina 'Vrijwilligerswerk' onder het kopje 'Over AV'40' vindt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden die hieronder genoemd staan.
U kunt uw opgegeven vrijwilligerstaak op een later moment natuurlijk altijd wijzigen.
*
Omdat de vereniging sterk afhankelijk is van vrijwilligers vragen wij u naast een vrijwilligerstaak vrijblijvend onderstaand uw beroepsuitoefening in te vullen.
Met deze informatie verleent u ons toestemming om u te benaderen voor projecten, waarvan de vereniging denkt dat u een rol kunt spelen.
AV'40 is u alvast heel dankbaar, als u hiervoor open staat.
 
Atletiekhistorie
Bent u op dit moment nog lid bij een andere vereniging?*
Naam vorige vereniging
Indien ja, wilt u dat uw lidmaatschap wordt overgeschreven?
Bij welke trainer gaat u trainen? (voor zover bekend)
 
Soort lidmaatschap
Datum ingang lidmaatschap: (na 3 weken proeftrainen)
*
Ik wil graag ingeschreven worden als, meer informatie vind u op de website:
https://www.av40.nl/index.php?page=Lidmaatschap
*
 
Ik wil lid worden van DSAV Dodeka (de studentenatletiekvereniging van AV'40 Delft):
 
Akkoord Privacyverklaring
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
De privacyverklaring kunt u vinden door deze link in een nieuw tabbald te plakken: https://www.av40.nl/index.php?page=Privacyverklaring&sid=2
*Ik heb de privacyverklaring op de website gelezen en ga hiermee akkoord
Opmerking