Vrienden van AV'40

2015 - banieren om mee te nemen naar wedstrijden

Met het 75 jarige jubileum in 2015 is voor iedereen die AV’40 een warm hart toedraagt een club van Vrienden van AV’40 opgericht. Dit is een club van mensen die AV’40 financieel steunt voor extra activiteiten en middelen die bijdragen aan het clubgevoel.

AV’40 is een bloeiende atletiekvereniging met meer dan 600 leden. Sinds de oprichting ruim 75 jaar geleden zijn er veel leden gekomen en gegaan, en velen daarvan hebben een gevoel van verbondenheid met AV’40.

Wat hebben de vrienden gedaan?

Voor het komen tot een bestedingsdoel van de bijdrage organiseren we minimaal één keer per jaar een gezellige bijeenkomst, waarin de bestedingsdoelen voor het komende jaar worden bepaald. De Vrienden van AV’40 kiezen uit hun leden zelf een bestuur, dat zorg draagt voor de besteding van het geld.

Zo zijn er mooie banieren gekocht die AV’40 atleten meenemen naar wedstrijden. Ook zijn er partytenten geregeld waar de atleten hun spullen kunnen achterlaten. Deze zorgen voor zichtbaarheid en bekendheid van AV’40. De televisie in de kantine is mogelijk gemaakt door de Vrienden, evenals de tafels om lekker buiten te zitten na de training. Er wordt hard gewerkt om trainingstoestellen voor jong en oud mogelijk te maken, die worden geplaatst op het gras naast de baan.

Veel mooie dingen om onze vereniging nog leuker te maken, dan het nu al is!

Ook Vriend worden van AV’40? 

Dat kan al vanaf  € 50,- per jaar. De bijdrage geldt per jaar en ieder jaar vragen wij je om verlenging.
Meldt u dan aan via een e-mail aan vrienden@av40.nl en maak € 50 of meer over naar rekening NL62 RABO 0313 4068 12 t.n.v. AV’40 in Delft, o.v.v. Donatie Vrienden van AV’40 en je naam.

Met vriendelijke groet van het bestuur van de Vrienden,
Leoniek van Nielen en Arnold van der Kraan